คลังเก็บ

เครื่องตรวจวัดร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับอยู่กับออกซิเจนในเลือด

เรียกว่า  pulse oximetry  เป็นเครื่องตรวจวัดร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับอยู่กับออกซิเจนในเลือด อาศัยหลักการของ light absorption คือ สารต่างชนิดกันจะมีคุณสมบัติในการดูดซับแสงที่ความยาวคลื่นแตกต่างกัน ซึ่งหากเราใช้แสงชนิดหนึ่งที่มีความเจาะจงกับ oxyhemoglobin ฉายผ่านบริเวณที่มี oxyhemoglobin สารนี้ก็จะดูดซับแสงไป ส่วนที่เหลือก็จะทะลุผ่านไปยังฉากรับที่อยู่ด้านล่างซึ่งจะมีตัววัดปริมาณแสงที่เหลืออยู่ นำไปคำนวณปริมาณแสงที่หายไป ก็จะรู้ได้ว่ามี oxyhemoglobin อยู่เท่าใดนั่นเอง

ง่ายๆคือเครื่องนี้จะฉายคลื่นผ่านนิ้ว แล้ววัดร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับอยู่กับออกซิเจนในเลือดทั้งเลือดแดงและเลือดดำแล้วเอามาคำนวณ

ที่มา. https://pantip.com/topic/36142020

โฆษณา

ครูชีวะ

การเป็นเพียงครูชีววิทยา ถึงไม่ได้มีความสามารถเท่าแพทย์ พยาบาล แต่ก็พอที่เรียนรู้เพื่อที่จะเอาตัวรอด การรักษาดูแลตัวเองเบื้องต้น และไม่ควรใช้วิชาชีพตนเองมาข่มใครๆ เพราะนั่นเป็นเพียงไม่กี่คน เท่านั้นที่กระทำตนแบบนั้น