ทุกความสำเร็จย่อมมีท่ี่มาและที่ไป

cropped-cropped-cropped-cropped-banblog-ok1.jpg

IMG_9844.jpg

โฆษณา

บันทึกการสอน ชีววิทยา 3(ชีวะเล่ม 4) จันทร์ 13/11/2560

วันนี้ได้เรียน หน่วยที่ 4 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

       หัวข้อ 15.1 การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักก่อนว่า พันธุศาสตร์ เป็นศาสตร์หนึ่งของรายวิชา ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ เป็น ศาสตร์หรือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรม นั่นก็คือ ลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้นั่นเอง
เรื่องราวของการศึกษาพันธุศาสตร์ เกิดโดยผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น บิดาแห่งวิชา      พันธุศาสตร์ คือ Gregor Johan Mendel ที่ทำการทดลองผสมถั่วลันเตาและสังเกตลักษณะของถั่ว จนทำให้ค้นพบกฎเกณฑ์ที่สำคัญทางพันะุศาสตร์และสามารถอธิบายพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทาพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เมนเดล

  •   โดยเมนเดลตัดสินใจเลือกถั่วลันเตา (Pisum sativum L.)  เป็นพืชทดลอง ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น หาง่าย อายุสั้น ปลูกง่าย ให้ลูกหลานจำนวนมาก เจริญเติบโตเร็ว มีหลายพันธุ์ มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงสามารถเลือกลักษณะทางพันธุกรรมมาศึกษาได้ง่าย
  • นอกจากนี้ลักษณะสำคัญของถั่วลันเตายังทำให้เหมาะสมในการเป็นพืชทดลอง คือ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบดอกปิดกลุ่มเกสรเพศผู้และเพศเมีย ป้องกันไม่ให้เรณูจากดอกอื่นเข้าผสมกับเซลล์ไข่ ดังนั้นในธรรมชาติจึงเกิด การผสมภายในดอกเดียวกัน (self pollination) ได้ลูกที่เป็นพันธุ์แท้ (pure line) ลักษณะนี้จึงเหมาะต่อการควบคุมการทดอลงที่สามารถควบคุมให้เกิดการผสมข้าม (cross-pollination) ได้ง่ายขึ้น

 

คำศัทพ์ที่เกี่ยวข้อง
1. Gregor Johan Mendel
2. Pisum sativum L.
3. Self pollination
4. pure line
5. cross pollination
6. parental generation
7. first filial generation
8. second filial generation
9. dominant trait
10. recessive trait
 

เครื่องตรวจวัดร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับอยู่กับออกซิเจนในเลือด

เรียกว่า  pulse oximetry  เป็นเครื่องตรวจวัดร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับอยู่กับออกซิเจนในเลือด อาศัยหลักการของ light absorption คือ สารต่างชนิดกันจะมีคุณสมบัติในการดูดซับแสงที่ความยาวคลื่นแตกต่างกัน ซึ่งหากเราใช้แสงชนิดหนึ่งที่มีความเจาะจงกับ oxyhemoglobin ฉายผ่านบริเวณที่มี oxyhemoglobin สารนี้ก็จะดูดซับแสงไป ส่วนที่เหลือก็จะทะลุผ่านไปยังฉากรับที่อยู่ด้านล่างซึ่งจะมีตัววัดปริมาณแสงที่เหลืออยู่ นำไปคำนวณปริมาณแสงที่หายไป ก็จะรู้ได้ว่ามี oxyhemoglobin อยู่เท่าใดนั่นเอง

ง่ายๆคือเครื่องนี้จะฉายคลื่นผ่านนิ้ว แล้ววัดร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับอยู่กับออกซิเจนในเลือดทั้งเลือดแดงและเลือดดำแล้วเอามาคำนวณ

ที่มา. https://pantip.com/topic/36142020

ครูชีวะ

การเป็นเพียงครูชีววิทยา ถึงไม่ได้มีความสามารถเท่าแพทย์ พยาบาล แต่ก็พอที่เรียนรู้เพื่อที่จะเอาตัวรอด การรักษาดูแลตัวเองเบื้องต้น และไม่ควรใช้วิชาชีพตนเองมาข่มใครๆ เพราะนั่นเป็นเพียงไม่กี่คน เท่านั้นที่กระทำตนแบบนั้น

บันทึกหลังการสอน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560

img_1143img_1142

 

 

 

 

 

ในวันนี้ได้เจอนักเรียนเป็นครั้งที่สองหลังจากที่โรงเรียนเปิดแต่ต้องติดกับภาระกิจงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

img_1140img_1145

สำหรับในคาบเรียนนี้ ได้จัดกลุ่มนักเรียนง่ายๆ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เรียงตามลำดับของ ลำดับที่ของการสอบได้ ในภาคเรียนที่ 1/2560
ของห้องเรียนแต่ละห้อง คือ 1/3 และ 1/5
จากนั้นเอาแต่ละกลุ่มมารวมกันโดยให้คละเกง ปานกลาง และอ่อน 

สรุปโดยรวม นักเรียนจะมีสมาชิกคละความสามารถจำนวน 4-5 คนละกลุ่ม ถือเป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างง่าย ๆ ก่อนการจัดการเรียนการสอน

img_1151img_1150img_1152img_1153img_1154img_1155img_1156img_1157img_1158

กรรมการ กรรมเกิน

img_1112กรรมการกรรมเกิน

ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายปฏิบีติหน้าที่ในการตัดสิน มักต้องบอกตัวเองเสมอว่า เรากำลังหาทีมที่ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัด แต่นิ้วเรายังไม่เท่า มาตราที่ว่าเที่ยงตรงแล้วยังมีผิดพลาด นับประสาอะไรกับตัววัดของคนที่ใช้ในการตัดสิน ทีมที่ได้ดีก็พอใจ ทีมลำดับไม่ดีก็วิจารณ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ก็เป็นอย่างนี้นี่แล

ครูพล

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองกระบี่ ระดับ ม .1-3

img_0883-1

เป็นอีกครั้งที่ได้พยายามทำในสิางที่เรียกว่า การแสดง เพื่อการทำให้วิทยาศาสตร์น่าสนใจ

ทุกครั้งที่ทำมักบอกตัวเอง เพื่อนครูคู่ร่วมงานและนักเรียนเสมอว่า เราทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราซ้อมมาหรือดีกว่า ส่วนผลจะเป็นอย่างไรในการประกวดไม่ใช่ปัญหา

https://youtu.be/NbeRBj8lfOA

ลอยกระทง ค่ำคืนแห่งการทำลาย

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSHn42eXPw0MdOAYbDjs_l0Y0sshftQhSlhk_pRr9p-oM5sTk8jM8k-Xo7

             และแล้วก็มาถึงวันสมมุติของโลกมนุษย์อีกหนึ่งวัน ถือ เป็นความเชื่อของผู้คนที่ต้องอาศัยลำน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือแม้แต่การประกอบอาชีพ เมื่อการใช้ประโยชน์ทำให้เกิดควาทเสื่อมของแหล่งน้ำ จึงเกิดการขอขมาลาโทษกัน ด้วยจัดกระทงดอกไม้ ตามความเชื่อ 

สิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่า ที่หลายคนทราบกันดี คือ การใช้วัสดุไปทำลายธรรมชาติ ทำลายแหล่งน้ำซ้ำเติม แต่ก็มีมนุษย์บางกลุ่มเรียกร้องเพื่อช่วยเหลือธรรมชาติ

ท่านละ คืนนี้ไปช่วยทำลายธรรมชาติหรือไม่