ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ด้านพลังงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2559 โดย สสวท. 11248062_775851689216289_5284594152099346284_n

ผลงานนวัตกรรม โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2557

แบบทดสอบ เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ลองฝึกฝนดูนะครับ

มีความผิดพลาดอย่างไร แจ้งด้วยนะครับ

แบบทดสอบ เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ชุด 1 

เรียนเพื่อนครูที่สนใจงานวิจัย Flipped Classroom

สวัสดีครับ เพื่อนครูทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขออภัย ในความล่าใช้ในการนำข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับ รายงานวิจัยการจัดการเรียนการสอน Flipped Classroom นะครับ เนื่องจากไฟล์อยู่ไม่เรียบร้อย จึงพยายามที่จะจัดระเบียบ ให้เพื่อนครูสะดวกในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน กันและกันครับ

สำหรับการลงข้อมูลจะมีเมนูที่เกี่ยวข้อง คือ ด้าน  บน จะมี ในส่วน  การพัฒนาตนเอง  และผลงานทางวิชาการ   และส่วนด้านขวามือ เมนูเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว เลือกวิจัยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ จะเป็นส่วนที่โพส ต่าง ๆ เพิ่มเติม จากเมนูด้านบน

สำหรับ ตอนนี้ได้ลง งานวิจัยในส่วนบทคัดย่อ ในเมนู  ผลงานทางวิชาการ ไว้เบื้องต้นแล้ว และจะทยอยลง รายงานวิจัยฉบับเต็ม ครับ

ขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านที่ให้ความสนใจ งานวิจัย ในคราวการนำเสนอภาคโพสเตอร์ งานประชุมวิจัยระดับชาติ

 

ครูสุรชัย  ผิวเหลือง