ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ด้านพลังงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2559 โดย สสวท. 11248062_775851689216289_5284594152099346284_n