ยินดีต้อนรับปัญญาชนทุกท่านครับ

cropped-cropped-cropped-cropped-banblog-ok1.jpg

Advertisements

งานวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้ (CAR2)

Thailand

แบบฟอร์มงานวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้ (CAR2) คลิกที่นี่

ตัวอย่างงานวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้ (CAR2)  คลิกที่นี่

สำหรับการคำนวณแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน คลิกที่นี่