คลังเก็บ

ลอยกระทง ค่ำคืนแห่งการทำลาย

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSHn42eXPw0MdOAYbDjs_l0Y0sshftQhSlhk_pRr9p-oM5sTk8jM8k-Xo7

             และแล้วก็มาถึงวันสมมุติของโลกมนุษย์อีกหนึ่งวัน ถือ เป็นความเชื่อของผู้คนที่ต้องอาศัยลำน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือแม้แต่การประกอบอาชีพ เมื่อการใช้ประโยชน์ทำให้เกิดควาทเสื่อมของแหล่งน้ำ จึงเกิดการขอขมาลาโทษกัน ด้วยจัดกระทงดอกไม้ ตามความเชื่อ 

สิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่า ที่หลายคนทราบกันดี คือ การใช้วัสดุไปทำลายธรรมชาติ ทำลายแหล่งน้ำซ้ำเติม แต่ก็มีมนุษย์บางกลุ่มเรียกร้องเพื่อช่วยเหลือธรรมชาติ

ท่านละ คืนนี้ไปช่วยทำลายธรรมชาติหรือไม่

โฆษณา