เรียนเพื่อนครูที่สนใจงานวิจัย Flipped Classroom

สวัสดีครับ เพื่อนครูทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขออภัย ในความล่าใช้ในการนำข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับ รายงานวิจัยการจัดการเรียนการสอน Flipped Classroom นะครับ เนื่องจากไฟล์อยู่ไม่เรียบร้อย จึงพยายามที่จะจัดระเบียบ ให้เพื่อนครูสะดวกในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน กันและกันครับ

สำหรับการลงข้อมูลจะมีเมนูที่เกี่ยวข้อง คือ ด้าน  บน จะมี ในส่วน  การพัฒนาตนเอง  และผลงานทางวิชาการ   และส่วนด้านขวามือ เมนูเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว เลือกวิจัยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ จะเป็นส่วนที่โพส ต่าง ๆ เพิ่มเติม จากเมนูด้านบน

สำหรับ ตอนนี้ได้ลง งานวิจัยในส่วนบทคัดย่อ ในเมนู  ผลงานทางวิชาการ ไว้เบื้องต้นแล้ว และจะทยอยลง รายงานวิจัยฉบับเต็ม ครับ

ขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านที่ให้ความสนใจ งานวิจัย ในคราวการนำเสนอภาคโพสเตอร์ งานประชุมวิจัยระดับชาติ

 

ครูสุรชัย  ผิวเหลือง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s