โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น

โฆษณา

2 thoughts on “โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น

  1. โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น ลำต้นมีการขยายเซลล์และแบ่งเซลล์ ซึ่งใบเลี้ยงเดี่ยวและเลี้ยงคู่มีลักษณะที่ต่างกัน เช่น ใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีข้อปล้องอย่างชัดเจน ส่วนใบเลี้ยงคู่ จะมีข้อปล้องไม่ชัดเจนเหมือนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และมีการเจริญเติบโตทุติยภูมิ ลำต้นเป็นส่วนที่ชูกิ่ง ก้าน ใบให้รับแสง เพื่อทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง ลำต้นบางชนิดที่มีการเจริญเติบโตใต้ดินเรียกว่า หัว หรือเง้า ทำหน้าที่สะสมอาหาร มีลักษณะที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีลำต้นที่เปลี่ยนลักษณะไปทำหน้าที่แทนใบ เช่นต้นกระบองเพชร และเปลี่ยนไปเป็นหนาม เช่นส้ม มะนาว โครงสร้างภายใยลำต้น มีเนื้อเยื่อ epidermis อยูชั้นนอกสุดของลำต้น ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ cortex และมีstele การเจริญเติบโตของลำต้นที่อยู่ในสภาพที่แตกต่างกัน จะมีการสร้างเนื้อไม้ที่แตกต่างกันไป และมีสีเข้มสลับอ่อนในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าวงปี

  2. โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
    ลำต้นคือส่วนที่เจริญเหนือพื้นดิน โดยเจริญมาจากลำต้นแรกเกิด ซึ่งประกอบด้วย ลำต้นใต้ใบ(Hypocotyl) ลำต้นเหนือใบเลี้ยง(Epicotyl) ยอดแรกเกิด( Plumule )ที่จะเจริญไปเป็นส่วนยอดและใบ โดยลำต้นอายุอ่อนจะมีสีเขียว และอายุแก่มีสีน้ำตาล ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะแตกต่างกันคือ ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีข้อ ปล้องอย่างชัดเจน เช่นต้นไผ่ ข้าวโพด ส่วนพืชใบเลี้ยงคู่จะเห็นข้อ ปล้องไม่ชัดเจน โดยเฉพาะพืชที่มีอายุหลายปีจะมีขนาดใหญ่ มีการเจริญเติบโตทุติยภูมิ ด้านนอกมีคอร์กหุ้มอยู่เช่น มะม่วง ลำต้นทำหน้าชู กิ่งก้านและ ใบให้ได้รับแสง ที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่สังเคราะห์แสง และทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ และแร่ธาตุ โดยอาศัยเนื้อเยื่อลำเลียง ส่วนลำต้นบางชนิดที่มีการเจริญเติบโตใต้ดินเรียกว่าหัว หรือเง้า ซึ่งทำหน้าที่สะสมอาหาร มีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น ลำต้นแบบหอม หัวแบบเผือก หัวแบบมันฝรั่ง เหง้า นอกจากนี้ก็มีลำต้นที่เปลี่ยนไปทำหน้าที่แทนใบ มีสีเขียว ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง เรียกว่าลำต้นคล้ายใบ เช่น ใบกระบองเพชร และลำต้นที่เปลี่ยนไปเป็นหนาม เช่น ต้นมะนาว โครงสร้างภายในลำต้น มีดังนี้1.Epidermis เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณนอกสุดของลำต้น 2. Cortex ประกอบด้วยเซลล์ parenchyma และพืชบางชนิด collenchyma และ sclerchyma 3.Steleใพืชใบเลี้ยงคู่ มัดท่อลำเลียงจะเรียงตัวเป้นวงอย่างมีระเบียบ ด้านอกของมัดท่อลำเลียงเป็นเนื้อเยื่อท่อลำเลียงอาหาร phloem ส่วนเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำxylem จะอยู่ติดกับ pith การเจริญเติบโตของลำต้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนั้นๆ จะมีการสร้างเนื้อไม้ที่แตกต่างกัน และจะสังเกตุเนื้อไม้ได้ชัดเจนเมื่อนำมาตัดตามขวาง จะมีลักษณะเป็นวง หรือแกนของเนื้อไม้ ที่มีสีจางสลับกับสีเข้มที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เรียกว่า วงปี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s