ทบทวนภาระกิจงาน ม. 4

1. วันพฤหัสนำเสนอ พ้อยกระดาษ ให้ นศท. นำเสนอก่อน

2. ให้นักเรียนหาเครื่องดื่มในชีวิตประจำวัน ห้ามซ้ำกัน มาวิเคราะห์เคมีที่เป็นพื้นฐาน ตามตัวอย่าง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s