เฉลยแบบฝึก ปริมาณสัมพันธ์ 2

เนื้อหาปริมาณสัมพันธ์

เทคนิค

                     การเปลี่ยนหน่วย ด้วยการคูณด้วยนิยามโมล

เฉลย แบบฝึกเคมี

เฉลย      มวลอะตอม , มวล 1 อะตอม

เฉลย      มวลโมเลกุล , มวล 1 โมเลกุล

เฉลย      จำนวนโมล กับ จำนวนอนุภาคสาร

เฉลย     จำนวนโมลกับจำนวนอนุภาคของสาร

เฉลย      จำนวนโมล กับ มวลสาร

เฉลย     โมลและปริมาณที่เกี่ยวข้อ

 

ทดสอบหลังเรียน

                             ชุดที่ 1 พื้นฐานเรื่องโมลและปริมาณต่อโมล

                      มวลโมเลกุล มวล 1 โมเลกุล

                         PostTest mol part IIชุดที่ 2 การวิเคราะห์ประยุกต์ใช้

  โมลเเละประมาณต่อโมล

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s