เตรียมศึกษาโครงสร้างภายนอกของปอดหมู

เตรียมศึกษาโครงสร้างภายนอกของปอดหมู  วันศุกร์  16 พฤศจิกายน  2555  คาบ 5   11.10  –  12.00 น.

กิจกรรม ที่ 6.1  โครงสร้างภายนอกของปอดหมู  หรือปอดวัว
วัสดุอุปกรณ์
1.  ปอดหมูหรือปอดวัว
2.  เครื่องมือผ่าตัด  ถาดผ่าตัด
3.  สายยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.5 cm
4.  ถุงมือยาง
5.  ที่สูบลม
วิธีการทดลอง
ให้นักเรียนสวมถุงมือยาง  นำปอดไปล้างให้สะอาดและดำเนินการดังนี้
1.  ให้พิจารณาลักษณะและโครงสร้างภายนอกของปอด
2.  ตัดส่วนอื่น ๆ ออกเหลือแต่ท่อลมและหลอดลม  ลองใช้นิ้วมือบีบท่อลมแล้วปล่อย  สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  จากนั้นสังเกตการณ์จัดเรียงตัวของกระดูกอ่อน  และรูปร่างของกระดูกอ่อนที่ประกอบกันเป็นท่อลม
3.  เลาะเนื้อเยื่อตรงรอยต่อของท่อลมและหลอดลม  (bronchus) เพื่อหาตำแหน่งของหลอดลม ใช้สายยางสอดเข้าไปในท่อลมแล้วใช้ที่สูบลม สูบเข้าไป  สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง  (ห้ามใช้ปากเป่า)
4.  กรีดหลอดลมแล้วใช้สายยางสอดเข้าไปที่หลอดลมใช้ที่สูบลม สูบลมเข้าไป สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  และผ่าเนื้อปอดบริเวณต่างๆ ที่่ยังคงเห็นหลอดลมอยู่ เพื่อศึกษาการแตกแขนงของหลอดลม
5.  สังเกตการเรียงลำดับของทางเดินอากาศตั้งแต่หลอดลมว่าจะไปสิ้นสุดที่ใด
6.  วาดรูปโครงสร้างของปอดพร้อมกับชี้ส่วนประกอบ

ตอบคำถามท้ายกิจกรรม

               1.  ปอดมีสีอะไร  เพราะเหตุใดจึงมีสีเช่นนั้น
2.  ลักษณะรูปร่างและขนาดของปอดซ้าย  และปอดขวาที่นักเรียนสังเกตได้มีความแตกต่างกันอย่างไร
3.  เมื่อใช้นิ้วมือบีบหลอดลมแล้วปล่อย  หลอดลมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
4.  ลักษณะของหลอดลม  การจัดเรียงตัวของกระดูกอ่อน  ลักษณะของกระดูกอ่อน  และถุงลมมีความเหมาะสมต่อการทำหน้าที่อย่างไร

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s