หัวข้อสำหรับการนำเสนอ “เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต”

หัวข้อสำหรับการนำเสนอ  คลิกที่นี่

           ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

              1.  สืบค้นข้อมูล ศึกษา ทำความเข้าใจหัวข้อที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียดและลึกซึ้ง เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ นำเสนอในรูปของ MS Powerpoint

              2. กำหนดขนาดหัวข้อใหญ่ ขนาด  48   ขนาดหัวข้อรอง  36  และ เนื้อหา  32

              3. ให้มีการอ้างอิง แหล่งที่มา ทั้งภาพและเนื้อหา

              4. ส่งพ้อยภายในวันอาทิตย์ที่  29  กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00 น.

               5.  นำเสนอ ในวันพุธ  ที่    1  สิงหาคม 2555

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้บันทึกไฟล์เป็น นามสกุล ppt  แล้วอัพขึ้นสไลด์แชร์ ตามวิธีดังนี้  ***แล้วเก็บไฟล์ สำรองไว้ด้วยนะครับ โดยการส่งเก็บไว้ในเมลล์ของตัวเอง””

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s