หัวข้อสำหรับการนำเสนองาน “โรคทางพันธุกรรม”

หัวข้อสำหรับการนำเสนอ  คลิกที่นี่

           ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

              1.  สืบค้นข้อมูล ศึกษา ทำความเข้าใจหัวข้อที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียดและลึกซึ้ง เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ นำเสนอในรูปของ MS Powerpoint

              2. กำหนดขนาดหัวข้อใหญ่ ขนาด  48   ขนาดหัวข้อรอง  36  และ เนื้อหา  32

              3. ให้มีการอ้างอิง แหล่งที่มา ทั้งภาพและเนื้อหา

              4. ส่งพ้อยภายในวันอาทิตย์ที่  29  กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00 น.

               5.  นำเสนอ ในวันจันทร์  ที่    30  กรกฎาคม 2555 

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้บันทึกไฟล์เป็น นามสกุล ppt  แล้วอัพขึ้นสไลด์แชร์ ตามวิธีดังนี้  ***แล้วเก็บไฟล์ สำรองไว้ด้วยนะครับ โดยการส่งเก็บไว้ในเมลล์ของตัวเอง””

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s