สำหรับ วันจันทร์ 23 ก.ค. 55 คาบ 2-3

 

ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. รวมกลุ่มตามที่ตกลงไว้ กรุณาอย่าเสียงดังมากนะครับ

2. ล็อกเฟส สมาชิกคนใดคนหนึ่ง เพื่อติดต่อกับครู ผ่านกลุ่ม ชีววิทยา 3

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคนให้สัมพันธ์กัน (ใช้สมองของคน หน้า 43 ประกอบ) หรือสืบค้นเพิ่มเติม แสดงให้เห็นว่าการที่ครูจูหลิง โดนทำร้าย จนกระทั้งเสียชีวิต เกิดอะไรขึ้นบ้าง เกี่ยวข้องกับสมองอย่างไร 

4. เขียนศัพท์และความหมายที่เกียวกับศัพท์ทางแพทย์ 

5. จัดพิพม์ลงใน Microsoft Point เพื่อนำเสนอ แล้วบันทึก เป็น .ppt แล้วอัพขึ้น Slideshare โดยการล็อกอินโดยเฟสบุกของสมาชิกในกลุ่ม (เจ้าของโน๊ตบุก) ให้เสร็จในคาบเรียน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s